Predikce podmíněné pravděpodobnosti 1001

Všeobecné informace

 • Ratingový model: 51
 • Popis: Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)
 • Hodnota: 0.0420
 • Delta metoda – dolní limit: −0.0438
 • Delta metoda – horní limit: 0.1279
 • Bootstrap – průměr: 0.0414
 • Bootstrap – dolní limit: 0.0103
 • Bootstrap – horní limit: 0.1031
 • R: (15.2400, 1.6900, 1.8600, 0.0700, 1.0600, 2.2400, −2.1900, 0.0000)

Parametry

 • Parameter č. 1: 15.2400
 • Parameter č. 2: 1.6900
 • Parameter č. 3: 1.8600
 • Parameter č. 4: 0.0700
 • Parameter č. 5: 1.0600
 • Parameter č. 6: 2.2400
 • Parameter č. 7: −2.1900
 • Parameter č. 8: 0.0000

Graf